Retur og reklamasjoner

1. Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten gjelder i de tilfeller det skulle oppdages en mangel/feil ved varen, som oppstod før risikoovergang. Risikoovergangen er da varen overtas av kjøper og er i kjøpers besittelse.

Fakturaen for kjøpet er din kvittering, og er vedlagt i pakken. Ta vare på kvitteringen da dette kreves ved en eventuell reklamasjon. Ved ønske om å reklamere en vare kan kjøper kontakte oss via salg@tandbergmc.no. Vi følger lovverket og Forbrukerombudets anbefalinger ved en eventuell tvist.

2. Angrerett

Kjøper kan heve kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.

Dersom angreretten benyttes må kunden selv betale kostnaden for å sørge for at varen til selgers besittelse.

Send din vare til:
Tandberg MC AS
Krøderveien 174, 3370 Vikersund

Vær nøyaktig og tydelig når du oppgir ditt navn, ordrenummer, adresse og telefonnummer. Legg ved kvitteringen og et komplett kontonummer når du returnerer en vare til oss.

Penger tilbake? Oppgi ditt bank- og kontonummer. Kjøper må se til å ha betalt fakturaen i sin helhet før pengene kan betales tilbake. Pengene utbetales til oppgitt kontonummer.