Salgsbetingelser

1. KJØP

Bindende avtale om kjøp inntreffer først når Tandberg MC AS (org nr. 999 340 229) bekrefter kjøpers bestilling gjennom en ordrebekreftelse.

Tandberg MC AS (heretter: vi) forbeholdes retten til å korrigere eventuelle feil i form av for eksempel leveransetid, oppgitt pris, lagerstatus etc. i ettertid av mottatt bestilling. Dersom feil oppdages i oppgitt pris gis kjøper uten unntak muligheten til å revurdere bestillingen av gjeldende vare.

Vi inngår kun avtale med personer over 18 år. Det er også et krav at kjøper er myndig i henhold til norsk lov.

Salg til privatpersoner reguleres av gjeldende lovverk; forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34.

Salg der kjøper ikke opptrer som forbruker mens selger opptrer i næringsvirksomhet reguleres av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27.

Innen du monterer reservedeler bør du alltid kontrollere at varen tilsvarer beskrivelsen i produktinformasjonen. Vi tar ikke ansvar for følgeskader ved montering av feilaktige eller feilleverte varer. En eventuell erstatning for feilaktige eller feilleverte varer er begrenset til denne varens avtalte pris mellom kjøper og selger; den prisen kjøper ifølge fakturaen betalte for varen.

Vi har full eiendomsrett og salgspant i samtlige varer frem til det tidspunkt kjøpesummen i sin helhet er betalt av kunden.

2. Priser

Pris på varer som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale beløp kjøper skal betale, inklusive alle avgifter, oppgis før bestillingen bekreftes av kjøper.

3. Leveranser

Normal leveransetid er innen 1-4 virkedager etter at bestillingen er mottatt. I de tilfeller en vare må bestilles fra leverandør kan leveransetiden bli utvidet. Melding om eventuelle avvik fra den normale leveransetiden vil kjøper motta på e-post eller på produktets side i nettbutikken.

Frakt Posten:

Bestillinger leveres som pakkepost eller brevpost. Bestillingen leveres til ditt nærmeste postkontor eller i din postkasse, avhengig av størrelsen på pakken.

Forsinkelser:

Dersom din leveranse blir forsinket vil vi melde fra om dette via e-post. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre din bestilling. Det kan finnes tilfeller som gjør det umulig å fullføre bestillingen – for eksempel hvis en av våre leverandører ikke kan fullføre sine forpliktelser til oss. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss all erstatning til våre kunder gjeldende forsinkelser av leveranser.

Transportrisiko:

Vi står for transportrisikoen. Det vil si risikoen for at varen skades eller bortkommer under transport fra vårt lager til din leveranseadresse. Kjøper står for risikoen ved en eventuell returnering av varen (se pkt. 5 om reklamasjonsrett).

Skadet gods:

Når bestilt gods mottas er det viktig at pakken(e) besiktes umiddelbart. Skulle emballasjen være skadet må dette meldes fra direkte til vårt fraktombud, alternativt fraktbilsjåfør. Ta alltid vare på bekreftelsen du får på at ditt gods er skadet. Feilbetjente varer: Dersom en vare konstateres feilbetjent, byttes denne kostnadsfritt for kjøper.

4. Betaling

Våre priser oppdateres i realtid og vises inklusive merverdiavgift. Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK). Kostnad for frakt og gebyrer for betaling kan tilkomme. Ingen øvrige skatter eller gebyrer/avgifter tilkommer.

Kortbetaling:

Vår kortløsning er levert av Klarna og holder de strengeste krav til sikkerhet (Verified by Visa og MasterCard). Når du taster inn ditt kortnummer blir dette gjort hos Klarna sin sikre server. Dette betyr at ingen kan lese ditt kortnummer (selv ikke vi som jobber hos Tandberg MC). Det er like sikkert å handle med kort hos oss som i en hvilken som helst butikk eller restaurant. Løsningen innebærer at partene i kjøpsøyeblikket blir autentisert. Dette betyr at kortholder, i tillegg til å oppgi kortnummer og utløpsdato, må identifisere seg med en kode mottatt fra kortutsteder. Koden kan være et passord eller sikkerhetsløsning som kortholder gjenkjenner fra nettbanken sin. Beløpet blir reservert på ditt kort, og først trekt når pakken er sendt fra oss.

Tilbakebetalinger:

En eventuell tilbakebetaling skjer til kjøpers bankkonto, person- eller bankgirokonto. Tilbakebetalingen skjer innen 10 virkedager fra det tidspunkt vi har mottatt og godkjent retur.

5. Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten gjelder i de tilfeller det skulle oppdages en mangel/feil ved varen, som oppstod før risikoovergang. Risikoovergangen er da varen overtas av kjøper og er i kjøpers besittelse.

Fakturaen for kjøpet er din kvittering, og er vedlagt i pakken. Ta vare på kvitteringen da dette kreves ved en eventuell reklamasjon. Ved ønske om å reklamere en vare kan kjøper kontakte oss via salg@tandbergmc.no. Vi følger lovverket og Forbrukerombudets anbefalinger ved en eventuell tvist.

6. Angrerett

Kjøper kan heve kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.

Dersom angreretten benyttes må kunden selv betale kostnaden for å sørge for at varen til selgers besittelse.

Send din vare til:
Tandberg MC AS
Krøderveien 174
3370 Vikersund

Vær nøyaktig og tydelig når du oppgir ditt navn, ordrenummer, adresse og telefonnummer. Legg ved kvitteringen og et komplett kontonummer når du returnerer en vare til oss.

Penger tilbake? Oppgi ditt bank- og kontonummer. Kjøper må se til å ha betalt fakturaen i sin helhet før pengene kan betales tilbake. Pengene utbetales til oppgitt kontonummer.

7. Sikkerhet

De personopplysninger som blir lagret i vårt system ved kjøpet, beskyttes mot inntrengning fra eksterne nettverk og håndteres i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven. Se vår personvernerklæring for informasjon om hvordan Tandberg MC AS håndterer dine personopplysninger.

Se punkt “4. Betaling” for å se din sikkerhet i forbindelse med kortbetaling.